Akademik Destek Eğitim Programları

Akademik Destek Eğitim Programları

Okula Hazırlık Becerileri, Okuma – Yazma Becerileri, Özgül Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu.