Dil ve Konuşma

KONUŞMAK HER ÇOCUĞUN HAKKIDIR !

Ankara’da hizmet veren merkezimizde, Uzm. Odyolog Dil ve Konuşma Terapisti Dr. İclal ERTAŞ önderliğinde, modern ve etkili eğitim terapi programları uygulanmaktadır.
Güncel tekniklerin uygulandığı dil-konuşma terapileriyle;

 • AKB (kekemelik, takifemi)
 • Fonolojik bozukluk
 • Ses bozuklukları (lax vox ses terapisi)
 • Artikülasyon
 • Yarık damak-dudak
 • Afazi, apraksi, disparazi
 • Disleksi
 • Yutma-yeme bozuklukları
 • Özgül dil bozuklukları
 • Gecikmiş konuşma
 • tanılarında, eğitim programlarımızı kısa sürede ve yüksek başarıyla tamamlamaktayız.