İşitme ve Rehabilitasyon

Erken tanılan ve erken cihazlanan çocuklarımız bizim doğru eğitimimizle akranları gibi konuşabilir.

Biz Neler Yapıyoruz?

Öncelikle işitme eğitiminde bütün çevresel sesleri ve konuşma seslerini tanıtan çok donanımlı bir işitme eğitimi vererek işitsel algısını geliştiriyoruz. İşitsel algısı gelişen çocuklarımız duyduğu sesi üretmeyi öğrendiği için konuşmaya hazır hale geliyor.

Sonraki süreçte alıcı dil, ifade edici dil, dilin gramatik yapısı, artikülasyon ve akademik programlarımızla çocuklarımızı her alanda destekleyen geniş ve zengin bir eğitim programı uyguluyoruz.

Okul çağına geldiklerinde her gelişim alanında normal akranlarının seviyesini yakalamış oluyorlar. Hatta çoğu kişiler çocuklarımızın işitme kayıplı olduğunu farketmiyor bile.