Uzman Odyolog İclal ERTAŞ

Uzman Odyolog İclal ERTAŞ Öğrenim hayatına Ankara da başlamıştır. İlk ve Orta Öğrenimini tamamladıktan sonra sonra 1981 yılında Yüksek öğrenimine Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksek Okulunda başlamış ve Lisans derecesi alarak  1986 yılında mezun olmuştur.

Aynı yıl yine Hacettepe Üniversitesi Kulak Burun Boğaz bölümü ana bilim dalına bağlı Odyoloji ve Konuşma bozuklukları üzerine yüksek Lisans başlamış 1990 yılında Odyoloji ve konuşmaBozuklukları Bilim Uzmanlığı derecesi almaya hak kazanmıştır. Bilim Uzmanlığı tezi olan “Ankara ili ilkokul çağı çocuklarında konuşma ve ses bozuklukları insidansı” Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kaynak bilgi olarak gösterilmiştir.

1989-1991 yılları arasında  Hacettepe Sağlık bilimleri enstitüsü Odyometri Yüksek okulunun kuruluşunda görev almış ve araştırma Görevlisi olarak ders vermiştir.

1992 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kulak Burun Boğaz Ana Bilim Dalında uzman Odyolog olarak çalışma hayatına başlamıştır. 17 yıl boyunca çocuklarda ve yetişkinlerde İşitme Konuşma ve ses Bozuklukları tanısı, değerlendirilmesi ve terapisi hizmeti vermiştir. Yıllarca verdiği hizmetle ile elde ettiği tecrübe ile bugün İclal Ertaş kendi alanında ülkemizin en yetkin  ve aranılan Uzmanlarından biri olmuştur.

 

Yüksek Öğrenim, Uzmanlık ve çalışma yılları  süresince çok sayıda Çalıştay , Kongre ve Seminere katılmış bildiri ve tebliğler sunmuştur. Geçmişten Günümüze güncel gelişmeleri izlemek üzere yurtiçi ve dışında birçok eğitime katılmış, Eğitim düzenlemiş ve alandaki yenilikleri özel eğitim ve rehabilitasyon alanına transfer etmiştir.

Evli ve iki çocuk annesidir.

2007 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisindeki çalışma hayatını tamamlayan İclal Ertaş aynı yıl kurucusu olduğu özel duyum işitme, konuşma ve ses bozuklukları rehabilitasyon merkezinde çalışmaya başlamıştır. Özel eğitim alanında çeşitli özür guruplarında tanı,değerlendirme ve terapi, Eğitim programlarının düzenlenmesi vb konularda çalışma hayatına devam etmektedir.

İclal Ertaş eğitim ve çalışma süreleri göz önünde bulundurulduğunda  Ülkemizdeki en tecrübeli uzmanlardan biridir. Binlerce çocuğumuzun değerlendirmesini  eğitim programlarını düzenlenmesini yapmıştır.

2011 yılından itibaren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde Yakın Doğu Üniversitesi, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi ve  Lefke Avrupa Üniversitesinin sağlık Bilimleri ve Eğitim bilimleri fakültelerinde işitme ve dil ve konuşma bölümlerinde çeşitli dersler vermektedir.

Bunun yanı sıra 2016 yılında  Yakın Doğu Üniversitesi Özel Eğitim Ana Bilim Dalında Doktora programına başlamış 2018 yılında doktora derslerini tamamlayıp 2019 yılında tez yeterlilik sınavını verip, şuan özgül öğrenme güçlü olan çocuklarla akıcı okuma, okuduğunu anlama ve prozodik okuma becerileri üzerinde tez yazım aşamasına geçmiştir.

Günümüzde kendi alanındaki tüm yenilik ve gelişmeleri yakından takip etmeyi kendine görev edinmiş İclal Ertaş yazılım teknolojileri alanında ki uzmanlarla,  Özel eğitim alanında eksikliği hissedilen web tabanlı yardımcı özel eğitim programı/portalı ile konuşma eğitimi konusunda özel gereksinimi olan çocuklara konuşma eğitimi verilmesine yönelik çalışmalarını tamamlamış ve Duyum Özel Eğitim ve Rehabilitasyon merkezinde eğitim uygulamalarına başlamıştır.

ESERLER

 1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

A.1. Ulkur EKaragoz HUygur FCelikoz BCincik HMutlu H, Ertas ICiyiltepe M. Use of Porous Polyethylene Implant for Augmentation of the Posterior Pharynx in Young Adult Patients With BorderlineVelopharyngeal Insufficiency. J Craniofac Surg. 2008 May;19(3):573-9.

A.2 Ulkur E, Karagoz H,Uygur F, Celikoz B, Cincik H, Mutlu H, Ertas İ, Ciyiltepe M. The Use of Med-Por Implant for Augmentation of the Posterior Pharynx in the Elder Patients with Velopharyngeal Insufficiency.The Journal of Craniofacial Surgery, 2008, Volume 19 No. 3,

A.3. Ulkur E, Karagoz H,Uygur F, Celikoz B, Cincik H, Mutlu H, Ertas İ, Ciyiltepe M Use of prorus polyethy ımplant for augmentation of the posterior pharynx in young adult patienst with borderline velopharyngeal ınsufficiency The Journal of Craniofacial Surgery, 2008, Volume 19 No. 3, 553

 

 1. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :
 2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:

C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: –

C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

 1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

D.1. Birkent H, Akçam T, Gerek M, Ertaş I, Ozkaptan Y. Results of voice therapy in functional voice disorders. Kulak Burun Bogaz Ihtis Derg. 2004;12(5-6):120-7.

D.2. Satar B, Tosun F, Ertaş İ, Özkaptan Y. Vokal Disfonksiyonun Spektrumu ve Hastaya YaklaşımTurkiye Klinikleri J E.N.T. 2002;2(3 Suppl 1):S 9-12

 1. Diğer yayınlar:-
 2. Projelerde yaptığı görevler
 3. Diğer Faaliyetler

1989-1991 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Odyometri Yüksekokulunun kuruluşunda bizzat görev almış ve araştırma görevlisi olarak ders vermiştir.

Cochlear Implantlı çocukların eğitimlerinin geliştirilmesi ve desteklenmesi süreci içerisinde 1996-1997 yıllarında Budapeşte Peto Enstitüsünde Voita Teknikleri üzerine ve değişik zaman aralıklarında Danimarka’da Cochlear Implant ve İşitme engelli çocuklarda işitme eğitimi ve özel eğitim çalışmalarına katılmıştır.

J2. Kongrelerde davetli konuşmacı olarak

J2.1.Ertaş İclal, International Conference on Special Education (ICSE 2017) Thessaloniki- Greece, Aralık 2017

J2.2. Ertaş İclal, 7th International Conference on Education 28-30 June 2018,  Berlin-Germany

J5. Katıldığı kurslar:

 1. Ankara Numune Hastanesi Laringo- Stroboskopi kursu , 1995
 2. Duyu Bütünleme Kursu (İsrail, Zivarom), 2004
 3. Çocuklarda Fonolojik Süreçlerin Değerlendirilmesi , 2006 (Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Kongresi)
 4. Kekemelik Kursu , (Hacettepe Üniversitesi Odyoloji ve Konuşma Kongresi)
 5. Berard eğitim metodunun (işitsel algı ve konsantrasyon eğitimi) sertifikalı programı, 2008
 6. Neurofeedback (beyin eğitimi), Biofeedback ve Edufeedback sertifikalı eğitim programı, 2008.
 7. Gelişimsel Çocuk Nörolojisi Derneği Santral Sinir Sistemi Gelişimi ve Bozuklukları , 2010.
 8. Duyu Bütünleme Sertifikası (Hacettepe Üniversitesi FTR bölümü, Hülya Kayıhan).
 9.  Duyu Bütünleme Eğitim Programı (Temas Eğitim ve Danışmanlık Merkezi, 3 modül ) 2016.
 10. Psikojenik kökenli konuşma bozukluğu olan yetişkin kekeme bireylere yardımcı olmak amacıyla 2 yıl süreli BDTP’yi Dr. Hakan Türkçapar gözetiminde tamamladı.
 11. FloorTime modül1-modül2 (Günışığı Eğitim Merkezi) 2015-2016
 12. BDT (Bilişsel-Davranış Terapisi) 2016 –Hakan Türkçapar
 13. GEÇDA Gazi Erken Çocukluk Değerlendirme Aracı , 2016
 14. Türkçe Erken Dil Gelişim Testi TEDİL , 2016

J6. Katıldığı uluslararası bilimsel toplantılar:

J6.1. 7th International Conference on Education 28-30 June 2018,  Berlin-Germany

J6.2. XX.Ulusal Türk Otorinolarengoloji Kongresi 9-13 Ekim 1989, Girne-Kıbrıs

J6.3. II.Uluslararası Ses Hastalıkları Sempozyumu 29-30 Nisan 1999, İstanbul

J6.4. 3 rd World Voice Congress 19-22 June 2006, İstanbul

J7. Katıldığı ulusal bilimsel toplantılar:

J7.1. 5.Hacettepe Kulak Burun Boğaz Alumni Toplantısı 15-16 Haziran 1989, Ankara

J7.2. 18.Hacettepe Üniversitesi 6.Özel Eğitim Günleri 12-14 Kasım 1996, Ankara

J7.3. VI.Fizyoterapi’de Gelişmeler Sempozyumu 6-9 Kasım 1996, Ankara

J7.4. 7.Özel Eğitim Günleri 13-155 Kasım 1997 , Ankara

J7.5. 3.Ulusal İşitme ve Konuşma Engelliler Rehabilitasyonu 22-23 Eylül 1997, Ankara

J7.6. Pediatrik Otorinolarengoloji Toplantısı 19-22 Mart 1998, Bursa

J7.7. Ot İşitme Engelli Bireylerin Habilitasyonu ve Rehabilitasyonu Çalışma Toplantısı 7-8

J7.8.Haziran 2001, Ankara oloji ve Nöro-Otoloji Sempozyumu 8-9 Kasım 2001, İstanbul

J7.9.GATA Otoloji , Nöro – Otoloji Günleri 05-08 Kasım 2003 , GATA Ankara

J7.10. 28. Türk Ulusal Otorinolarengoloji ve Baş Boyun Cerrahisi 21-26 Mayıs 2005 ,Ankara

J7.11. III. Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 14-16 Eylül 2006, Ankara

J7.12. 26.Hacettepe  KBB Alumni Toplantısı, 11-12 Kasım 2010, Ankara

J7.13. V.Ulusal Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Kongresi 24-26 Eylül 2010, İzmir

J7.14. Koklear İmplant ve İmplantlı Çocukların Habilitasyonu Sempozyumu 17-18 Aralık 2010

J7.15 Türkiye’de Erken Müdahale Yaklaşımları Sempozyumu 27 Mayıs2010, Ankara

J7.16 Uluslararası Katılımlı Konya Otizm Günleri 28-30 Kasım 2013 , Konya

J7.17 Otizmde Aile ile Çalışmak  29 Kasım 2013 , Konya

J7.18 Çocukluk Çağında Özgül Öğrenme Bozukluğu 24-25 Şubat 2014, Ankara