Koklear İmplant Ameliyatı Sonrası Süreç Nasıl Seyreder?

Ameliyat Sonrası Eğitim Sürecimiz;

1. Cihaz Adaptasyonu: Çocuğun cihazı kabullenmesi ve tüm gün takması (uyku ve banyo dışında)
2. Dinleme Becerilerinin Gelişimi: Bu süreçte tüm sesler (müzik aletleri, hayvan sesleri, taşıt sesleri, doğa sesleri, ev araç gereç sesleri, doğa sesleri, çevresel sesler) tanıtılıp ayırt etme çalışmaları yapılacaktır. Bu süreci EARS SES BATARYASINA yönelik olarak yapılacak testler takip edecektir.
3. Dil Gelişimi: Çocuğu yalına, düzeyine ve eksik becerilerine yönelik olarak alıcı dil, ifade edici dil ve dilin gramatik yapısını geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenecektir.
4. Akademik Beceriler: Bu süreçte bir yandan çocuğun sınıf düzeyine uygun olarak akademik beceriler desteklenecektir.