Zihinsel Engelli Birey Destek Eğitim Programı

Zihinsel Engelli Birey Destek Eğitim Programı

Otizm, Mental Retardasyon, Davranış Değiştirme, Yutma Güçlüğü, Erken Bebek Dönemi Eğitimi, Davranış Değiştirme ve İstendik Davranış Kazandırma Yöntemleri, Bilişsel Gelişim ve Kavram Eğitimi Eğitimlerimiz bulunmaktadır.