Bireysel Eğitim

Bireysel eğitim, her çocuğun kişisel ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde tasarlanmış programın çoğuna uygulamasıyla gerçekleştirilir. Bireysel eğitim ile çocuğun tanısı öğrenme hızı motivasyon kaynakları gibi birçok etken göz önüne alınır. Çocuğa özgü oluşturulan bireysel eğitim programı, çocukların eğitiminde hızlı ve verimli dönütler almaya olanak sağlamaktadır kurumumuzda gerçekleştirilen bireysel eğitim programları alanlarında uzman eğitmenler tarafından oluşturmakta ve aile-okul-özel eğitim üçgenini kapsayıcı özellikler taşımaktadır. Oluşturulan eğitim planında bireyin tüm gelişim ve akademik disiplin alanlarındaki performans ile önceki eğitim ihtiyaçlarına göre belirlenen yıllık amaçlar yer alır. Bu programdaki amaçlar bireyin bilgi birikim ve gereksinimleri doğrultusunda seçilmekte ve uygulanmaktadır. Kurumumuzda bireye özgü oluşturulan programlar uygun ortam ve koşullar sağlanarak gerekli materyal desteği ile birlikte yürütülmektedir. Öğrenci ile öğretmenin birebir etkileşimi ile gerçekleşen bireysel eğitim programlarımız hedeflenen amaçlara uzman kadromuz tarafından belirlenin eğitim öğretim modülleri desteklenilerek devam ettirmektedir. Bu süreç içerisinde eğitim öğretim kadromuz tarafından her öğrenciye özel takip ve değerlendirmeler sürdürülür eğitim öğretim programının öğrenci ihtiyacı dahilinde devam ettirilmesi sağlanmaktadır.

Bireysel eğitim programının uygulandığı tanı grupları

• Özgül Öğrenme güçlüğü
• Dil ve konuşma bozukluğu
• Zihinsel yetersizlik
• Duygu davranış bozukluğu
• İşitme yetersizliği
• Ortopedik ve diğer sağlık yetersizliği
• Yaygın gelişim bozukluğu
• İleri derecede çoklu yetersizlik