İşitme kaybının Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkileri

İşitme kaybının etkilerinin tanımlandığı birçok alan olmasına rağmen; en önemlileri, konuşma ve dil gelişimi, iletişim ve öğrenmedir. Aynı zamanda; zihinsel, motor, ve sosyal gelişim alanları üzerine olan etkileri çoğu zaman göz ardı edilmekte ya da yeterince anlaşılamamaktadır. Erken yaştaki işitme kayıpları çocuğun gelişiminde daha ciddi etkilere sahiptir. Bu etkileri azaltmak için tıbbi, iletişim, eğitim, psikolojik ve sosyal alanlarda uzman kişilere en erken dönemde başvurulmalıdır.

İşitme kaybının çocuk üzerinde 4 temel etkisi vardır. Bunlar;

  1. Alıcı ve ifade edici dil gelişiminin ertelenmesi
  2. Dil gelişiminin zarar görmesi öğrenme problemlerine sebep olabilir ve akademik başarıyı azaltabilir.
  3. İşitme kayıplı çocukların yaşadığı iletişim zorluğu sosyal hayattan soyutlanmaya ve benlik kavramında yıpranmalara yol açabilir. Akranlarıyla iletişim kuramamak birçok psikolojik problemi (özgüven eksikliği, içe kapanma vb) de ardından getirebilir.
  4. İşitme kaybı bireylerin meslek seçimlerini de etkileyebilir.