Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Programları

Ankara’da hizmet veren merkezimizde, Uzm. Odyolog Dil ve Konuşma Terapisti Dr. İclal ERTAŞ önderliğinde, modern ve etkili eğitim terapi programları uygulanmaktadır.

Artikülasyon

Artikülasyon konuşma seslerinin üretiminin motor hareketlerini içerir. Artikülasyon bozukluğu ise; kişinin yaşına ve konuşma gelişim dönemine uygun olarak konuşmasından beklenen düzgünlüğünün ve ses uyumunun olmamasıdır.

 

Dudak Damak Yarıklığı

Dudak damak yarıklığı doğuştan olan bir çeşit şekil ve(ya) fonksiyon bozukluğudur. Hem dudak hem damak yarıklığı bir arada yada ayrı olarak görülebilir. Anne karnında dudak gelişimi ?. haftada, yarık gelişimi ise 12. haftada tamamlanır. Bu süre içinde dudak ve(ya) damağın gelişiminde ortaya çıkacak bir aksama, iki taraflı birleşmenin sağlanamaması durumlarında yarık meydana gelir. Dudak damak yarıkları bazen bir sendromla ortaya çıkabilir.

 

Fonolojik Bozukluk

Çocuklarda görülen artikülasyon veya fonolojik bozuklukluklarına zamanında müdahale edilmesi önemlidir. Doğru sesin öğretilmesi ve doğru kullanımının günlük konuşmada alışkanlık haline getirilmesi zaman almaktadır. O nedenle yanlış kullanım süresinin kısa olması düzeltilme zamanına da yansıyacaktır. Her zaman ortaya çıkan artikülasyon problemlerinin kendiliğinden düzelmeyeceğini bilerek bir uzmana başvurmak en doğrusu olacaktır.

 

Kekemelik

Bugüne kadar yapılmış evrensel bir tanımı olmamakla birlikte International Classification of Diseases-10 (ICD)’a göre kekemelik, seslerin, hecelerin yada sözcüklerin sık sık tekrarlanması, uzatılması veya konuşmanın ritmik akışını bozan sık duraksama yada aralıklar olarak tanımlanır.

 

Ses Terapisi

Ses sorunları sesin kalitesinde, derecesinde, gürlüğünde ve rezonansında anormallik olarak tanımlanabilir. En sık ses bozukluğu belirtisi ses kısıklığıdır. Sık sık, uzun ve(ya) kısa süreli yaşanan ses kısıklıklarının sebebi mutlaka araştırılmalıdır. Çocuklardaki ses sorunlarının değerlendirme ve tedavisindeki yaklaşım erişkinlerinkinden birçok noktada farklılık gösterir. Çocuklardaki ses bozuklukları genellikle konuşma, dil ve gelişimsel gecikmelerle birlikte rastlantısal olarak ortaya çıkabilir. Bu sebeple daha kapsamlı ve uzman kişiler tarafından yapılan bir değerlendirme terapinin ilk basamağıdır.

 

Yutma Güçlüğü

Yutma güçlüğü (disfaji), alınan gıdanın ağızdan mideye transferinin mekanik olarak engellenmesi, yutma hareketini sağlayan kasların gücünün azalması veya koordinasyonunun bozulması sonucu oluşan bir semptomdur. Bazen kişi, ağızdan hiçbir madde olmadan da kuru olarak, fizyolojik yutkunmalar yapmak istediğinde de aynı zorluğu hissedebilir.

 

Güncel tekniklerin uygulandığı dil-konuşma terapileriyle;

 • AKB (kekemelik, takifemi)
 • Fonolojik bozukluk
 • Ses bozuklukları (lax vox ses terapisi)
 • Artikülasyon
 • Yarık damak-dudak
 • Afazi, apraksi, disparazi
 • Disleksi
 • Yutma-yeme bozuklukları
 • Özgül dil bozuklukları
 • Gecikmiş konuşma
 • tanılarında, eğitim programlarımızı kısa sürede ve yüksek başarıyla tamamlamaktayız.