Dil ve Konuşma Güçlüğü Destek Programları

Artikülasyon

Artikülasyon konuşma seslerinin üretiminin motor hareketlerini içerir. Artikülasyon bozukluğu ise; kişinin yaşına ve konuşma gelişim dönemine uygun olarak konuşmasından beklenen düzgünlüğünün ve ses uyumunun olmamasıdır. Artikülasyon problemleri, artikülatör organlardaki (dil, diş, dudak, damak) yapısal-fizyolojik yetersizliklere, dudak-damak yarıklığı gibi yapısal bir anomaliye, işitme kaybına, nörolojik kaynaklı patolojilere (afazi, dizartri), konuşmanın motor planlanma sisteminde işlevsel bir aksamaya […]

Dudak Damak Yarıklığı

Dudak damak yarıklığı doğuştan olan bir çeşit şekil ve(ya) fonksiyon bozukluğudur. Hem dudak hem damak yarıklığı bir arada yada ayrı olarak görülebilir. Anne karnında dudak gelişimi ?. haftada, yarık gelişimi ise 12. haftada tamamlanır. Bu süre içinde dudak ve(ya) damağın gelişiminde ortaya çıkacak bir aksama, iki taraflı birleşmenin sağlanamaması durumlarında yarık meydana gelir. Dudak damak […]

Fonolojik Bozukluk

Fonolojik bozukluk ise daha bilişsel düzeydedir. Bu bozuklukta çocuğun yanlış ürettiği ses, ses dağarcığında yer alır; ancak çocuk birtakım işlemler yaparak hedef ses yerine başka ses kullanır. Artikülasyon bozukluğu ile en önemli farkı tutarsızlığıdır. Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda bazı konuşma seslerinin yer değiştirilmesi, düşürülmesi, sözcük öbeklerinin hatalı kullanımı ve aynı zamanda hece ve sözcük içindeki […]

Kekemelik

Bugüne kadar yapılmış evrensel bir tanımı olmamakla birlikte International Classification of Diseases-10 (ICD)’a göre kekemelik, seslerin, hecelerin yada sözcüklerin sık sık tekrarlanması, uzatılması veya konuşmanın ritmik akışını bozan sık duraksama yada aralıklar olarak tanımlanır. Kekemelik dile ait fonksiyonları ve konuşmanın motor kontrolünü içeren bir bozukluktur. Genetik ve çevre faktörlerinin etkileşimi tarafından şekillenen kekemelik, erken çocukluk […]

Ses Terapisi

Ses sorunları sesin kalitesinde, derecesinde, gürlüğünde ve rezonansında anormallik olarak tanımlanabilir. En sık ses bozukluğu belirtisi ses kısıklığıdır. Sık sık, uzun ve(ya) kısa süreli yaşanan ses kısıklıklarının sebebi mutlaka araştırılmalıdır. Çocuklardaki ses sorunlarının değerlendirme ve tedavisindeki yaklaşım erişkinlerinkinden birçok noktada farklılık gösterir. Çocuklardaki ses bozuklukları genellikle konuşma, dil ve gelişimsel gecikmelerle birlikte rastlantısal olarak ortaya […]

Yutma Güçlüğü

Yutma güçlüğü (disfaji), alınan gıdanın ağızdan mideye transferinin mekanik olarak engellenmesi, yutma hareketini sağlayan kasların gücünün azalması veya koordinasyonunun bozulması sonucu oluşan bir semptomdur. Bazen kişi, ağızdan hiçbir madde olmadan da kuru olarak, fizyolojik yutkunmalar yapmak istediğinde de aynı zorluğu hissedebilir. Nasıl Yutarız? Embriyolojik hayatın dördüncü ayından itibaren fetüs amniyotik sıvıyı yutmaya başlar, Yeni doğan […]