Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dünya Sağlık örgütü ve Amerikan Psikiyatri Birliği dahil olmak üzere önde gelen sağlık otoriteleri bu rahatsızlığı tanımlamışlardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu iyi tanımlanmış klinik bir rahatsızlıktır.

Kısa konsantrasyon süresi, başladığı işi bitirememe, dağınıklı, unutkanlık gibi belirtiler dikkat eksikliğini, sürekli kıpırdanma, yerinde oturamama, durmadan konuşma, sıra bekleyememe gibi durumlarda hiperaktiviteyi düşünmemiz gerekir. Ancak DEHB olan tüm çocuklar hiperaktif değildir.

Kurumumuzda okul öncesi dönemde (erken çocukluk ile birlikte), okul döneminde, ergenlik döneminde az da olsa yetişkinlik döneminde bulunan tanılı öğrencilerimize, ailelerimize ve devam ettikleri örgün eğitim kurumlarındaki sınıf öğretmenleri ve rehber öğretmenlerine DEHB hakkında yapılandırılmış öneriler ile destek eğitim verilmektedir.

DEHB’si olan öğrencilerimize öncelikli olarak davranışlarını kontrol etmeyi tekniklerini kullanarak ve aktivitelerini planlayıp doğru sırada yapma konuşmada başarılarının artmasını sağlama yönünde zengin program içeriklerimiz ve uzman kadromuz ile hizmet vermekteyiz.

Çocuğun bireysel hızına, fizyolojik yapısına, tüm hazır bulunuşluk düzeyine uygun eğitim planları belirlenip çalışmaya başlanır.

Kurumumuza devam etmekte olan çocuklarımız içinde belli aralıklarla ilerlemeleri saptanarak gerekli program değişikliklerine gidilmektedir.

Ayrıca değerlendirme yapılan tüm çocukların örgün eğitimde (kaynaştırma öğrencisi olarak) yer alabilmesi için gerekli önlemler alınarak girişimlerde bulunulmaktadır.