İşitme Eğitimi

İşitme engelli bir çocuğun konuşmaya geçebilmesi için ilk önce işitsel algısının gelişmesi gerekir. İşitsel algısını geliştirebilmek için ise çocuğun her sesi duyması, tanıması gerekmektedir. Biz bunu aşamalandırarak çalışmaktayız. Öncelikle sesin kaynağını bulmasını, sese tepki vermesini, ling seslerini, beş farklı müzik aletini, hayvan seslerini, taşıt seslerini, ev araç gereçlerinin seslerini, çevresel sesleri, doğa seslerini ve şarkı seslerini ayırt etmesini sağlamaktayız.