Koklear İmplant Ameliyatı Sonrası Eğitim Süreci Nasıl Olmalıdır?

Koklear İmplantlı Çocukların Eğitim ve Rehabilitasyon Süreci

Dil ve konuşma gelişimi doğumla başlayan ve tüm hayat boyunca devam eden bir süreçtir.Doğumdan sonra bu sürecin başlaması için çocukların işitiyor olması gerekmektedir.

Bilimsel araştırmalar ilk 6 ay içinde işitme yetersizliği olan çocuğa işitmesini sağlayacak bir cihazın verilmesi, işiten yaşıtlarına yakın bir dil kullandıklarını göstermiştir.

Özellikle ileri ve çok ileri derecede işitme yetersizliği olan çocuklar işitme cihazıyla yeterli işitme sağlayamamaktadırlar.Bu çocuklara işitsel rehabilitasyon için koklear implant ve işitme cihazı uygulamaları yapılmalıdır.

Çocuk ameliyat olduktan sonra doğru eğitsel planlama ve bütüncül terapi yaklaşımları ile bulundukları toplumun dilini öğrenecek ve yaşıtları ile aynı düzeyde konuşma dil gelişimine sahip olacaktır.

Koklear implantın başarısı için alanlarında uzman odyolog, dil ve konuşma terapisti, işitme engelliler öğretmeni, çocuk gelişimi ve eğitimcisi birli,kte çalışmalıdır.Aileninde işbirliği ile çocuğun akademik hayatı başlamadan önce akranları seviyesinde konuşması sağlanmalıdır.

Koklear İmplant Ameliyatı Sonrası Eğitim Sürecimizde ; 

1. Koklear İmplantı Çocukta Cihaz Adaptasyonu: Çocuğun cihazı kabullenmesi ve tüm gün takması (uyku ve banyo dışında)
2.  Koklear İmplantlı Çocukta Dinleme Becerilerinin Gelişimi: Bu süreçte tüm sesler (müzik aletleri, hayvan sesleri, taşıt sesleri, doğa sesleri, ev araç gereç sesleri, doğa sesleri, çevresel sesler) tanıtılıp ayırt etme çalışmaları yapılacaktır. Bu süreci EARS SES BATARYASINA yönelik olarak yapılacak testler takip edecektir.
3. Koklear İmplantlı Çocukta Dil Gelişimi: Çocuğu yalına, düzeyine ve eksik becerilerine yönelik olarak alıcı dil, ifade edici dil ve dilin gramatik yapısını geliştirmeyi amaçlayan bir program izlenecektir.
4. Koklear İmplantlı Çocukta Akademik Beceriler: Bu süreçte bir yandan çocuğun sınıf düzeyine uygun olarak akademik beceriler desteklenecektir.