Okula Hazırlık Becerileri

Erken bebeklik döneminden başlanayarak çeşitli tanı gruplarından olan çocuklarımızla bireyselleştirilmiş görsel algı, işitsel algı ve tüm duyularının da içine katıldığı bilişsel, sosyal-duygusal, konuşma-dil gelişimi, öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerilerini de içeren okuma-yazma ve matematik ön koşul ihtiyaçlarını da içinde barındıran eğitim programları ile çocuklarımızı donanımlı bir şekilde okula hazır hale getirmekteyiz.

Kurumumuzda eğitim gören çocuklarımızın ilköğretim ve anasınıfına başlayacakları eğitim yılı başında gereken değerlendirmeleri yapılarak hazır bulunuşlukları tespit edilir.

Bu tespit doğrultusunda anasınıfı ve ilköğretime başlatılıp-başlatılmama durumu yapılan veli toplantıları ile tüm velilere duyurulur.

Gidemeyeceği saptanan çocuklara yönelik yeni program düzenlemesine gidilerek bir sonraki eğitim yılına hazır olmasına yönelik yoğun çalışma sürdürülür.