Özel Eğitimde Çalışacak Personel Hizmet İçi Eğitimi / Yetiştirme

Kurumumuza başvuran eğitimciler nereden mezun olduğu, deneyimine bakılmaksızın hizmet içi eğitim programlarına katılırlar.

Bu sürede derslere gözlemci olarak katılırlar. Hizmet içi eğitimler tamamlandıktan sonra yeterli olduğu düşündüğümüz eğitmenler Duyum ailesine katılırlar.