Çocuğa İşitme Eğitimi Verilmesinin Nedenleri

Kelime ve Cümle Yapısı

• Sözcük dağarcığını geliştirmek,
• Soyut kavramları anlamadaki güçlükleri gidermek,
• Akran düzeyinde kelime dağarcığını yakalaması ve cümle gelişiminin sağlanması,
• Çoklu anlam içeren cümleleri anlamada zorluk çekmemesi

 

Konuşma

• Konuşma ve yazılı lisana ait cümleleri (etken, edilgen cümle yapıları gibi) anlamakta zorluk yaşamaması
• Cümlelerdeki çekim eklerini (çoğul takıları, iyelik eklerini, zaman eklerini vb), dilin gramatik yapısına ait ekleri duyamamalarından kaynaklanan anlam karışıklığının azalması ve konuşmanın anlaşılırlığının artması için

Akademik Başarı

• İşitme kayıplı çocuklar, özellikle, okuma ve matematik kavramları alanlarında zorluk yaşamamaları
• Erken başlayan eğitimle, bu alanlardaki gelişimin de büyük ölçüde sağlanabilmesi için işitme eğitimine ihtiyaç duymaktadırlar.