Zihinsel Engelli Bireysel Destek Eğitim Programları

Yutma Güçlüğü

Yutma güçlüğü (disfaji), alınan gıdanın ağızdan mideye transferinin mekanik olarak engellenmesi, yutma hareketini sağlayan kasların gücünün azalması veya koordinasyonunun bozulması sonucu oluşan bir semptomdur. Bazen kişi, ağızdan hiçbir madde olmadan da kuru olarak, fizyolojik yutkunmalar yapmak istediğinde de aynı zorluğu hissedebilir. Nasıl Yutarız? Embriyolojik hayatın dördüncü ayından itibaren fetüs amniyotik sıvıyı yutmaya başlar, Yeni doğan […]

Otizm

Otizm, bireyin iletişim becerilerini, sosyal becerilerini ve davranışlarını etkileyen gelişimsel bir bozukluktur. Otizm Spektrum Bozuklukları genel başlığı altında 5 türü bulunmaktadır: 1- Otizm 2- Asperger Sendromu 3- Atipik Otizm 4- Çocukluk Dezentegratif Bozukluğu 5- Rett Sendromu Otizm Spektrum Bozuklukları’nın nedenleri henüz bilinmemekle birlikte gen mutasyonları ve çevresel etkiler üzerine araştırmalar devam etmektedir. Otizm tanısı aşağıdaki […]

Mental Retardasyon

Öğrenme sosyal ilişkilerde gecikme ile seyreden bir durumdur. Mental retardasyon (Zeka Geriliği) entelektüel fonksiyon, çevreye uyum, öğrenme ve problem çözme gibi fonksiyonlar açısından normalin altında olma halidir. Mental retarde ya da zeka geriliği olan şahıslarda öğrenme, ilişki kurma, konuşma, iletişim, bağımsız yaşama fonksiyonları büyük ölçüde bozulmuştur. Mental retardasyon bir hastalık değildir. Genetik, çevresel, doğumsal birçok […]

Erken Bebek Dönemi Eğitimi

Erken eğitim 0-6 yaş (0-72 ay) çocukların ev ve kurum ortamlarında bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini desteklemek amaçlı yapılan eğitime denir. Bu dönemler de çocukların gelişimleri çok hızlıdır ve çocuklar birçok beceriyi öğrenmeye hazırdırlar. Çocuklar bu dönemde anne babalarında erken eğitim kurumlarından, arkadaşlarından ve çevrelerinden birçok beceri öğrenerek eğitimin daha sonraki basamakları için […]

Davranış Değiştirme ve İstendik Davranış Kazandırma Yöntemleri

Tüm bireylerin gelişimsel süreçlerinde karşılaştıkları bilişsel ve duyuşsal uyaranlara karşı geliştirdikleri davranışları mevcuttur.Bu davranışların süreç içersinde istendik davranış kazandırmaya uygun yöntem ve tekniklerle çalışılması gerekmektedir.Kurumumuzda aile eğitim programları, sosyal çevre uyaranlarına karşı eğitim programı, okul yaşamı eğitim programı olmak üzere davranış değiştirme ve istendik davranış kazandırma eğitimleri verilmektedir.Kurumumuz aşağıdaki etmenleri baz alarak davranış analizi yapmakta […]

Bilişsel Gelişim ve Kavram Eğitimi

Kavram: Kavramları , benzer veya ortak özellikleri olan nesne, olay , fikir ve davranışların oluşturduğu sınıflamaların soyut temsilcileridir. Kavramların gerçek hayatta tam karşılıkları yoktur, örnekleri vardır. Eğitim açısından kavram ise , ortak tepkiye yol açan ilişkili uyaran takımıdır. Kavramlar, insanların duygu, düşünce ve hareket bütünlüğü içinde edindikleri tecrübeleri ile oluşurlar. Kavramlar somut ve soyut (tanımlanmış) […]