Akademik Beceriler

İşitme Engelli Bireylerin Okuma yazma Öğretiminde Kullandığımız Yöntem ve Teknikler:

Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ses temelli cümle yöntemi işitme engelli öğrencilerin dil yeteneklerine uygun olduğundan daha kolay ve uygulanabilirlik yönünden işlevseldir.

1. Sesi Hissettirme ve Tanıma: İşitme engelli bireyi sesin çıkışı yeri ve sesin ne şekilde söylediği yönünde çalışmalar yapılır.
2. Sesli Okuma Yazma Çalışması: Sesleri işitsel olarak yazma, yazdığı sesi okuma çalışması yapılır.
3. Sesten Hece, Heceden Kelime, Kelimeden Cümle Oluşturma: Seslerden heceler, kelimeler ve cümleler çoğaltıp işitsel algısını kullanarak duyduğunu yazma, sesli okuma yapılmaktadır.
4. Sözcük Dağarcığını Geliştirme: Kelime hazinesine yeni anlamlı kelimeler kazandırılır.
5. Metin Oluşturma: Okuma yazma ve sözcük dağarcığı birleştirilerek metin yazma çalışmaları yapılmakta kendisini ifade etmesi desteklenmektedir.