Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Merkezimizde Bobath nörogelişimsel terapi yöntemi kullanılmaktadır. Amacımız fiziksel engelli çocuklara normal hareket duyusunu kazandırarak mümkün olan en üst performans ve bağımsızlık düzeyine ulaştırmaktır. Fizyoterapi programı merkezimizde farklı disiplinlerin katkıları ile uygulanmaktadır.

  • Fizyoterapi
  • Duyu-algı-motor bütünlüğü
  • Konuşma ve dil eğitimi
  • Ergoterapi uygulamaları uzman fizyoterapist, konuşma terapisti ve eğitimciler eşliğinde yürütülmektedir.

Fizyoterapi proğramlarında aile ve çocuğun terapiye tam uyumu hedeflenmektedir. Seanslar dışında aile ve çocuğa bireysel olarak ya da düzenli aile toplantıları ile danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Engelli çocuklarda emekleme, yürüme gibi motor bozuklukların kaynağı sadece kassal fonksiyon kayıpları değildir, duyu-motor, algısal, kognitif, sosyal ve emosyonel gelişimden de etkilenmektedir.

Gelişim problemine sahip tüm çocukların ;

• Kişiye özel terapi programları olmalıdır. (Hiçbir çocuk diğer çocuğun özelliklerini taşımaz.)
• Çocuğun kas tonusu her zaman kontrol altına alınmalıdır. Anormal hareket paternlerinin gelişimine izin verilmemelidir.

Bobath Yaklaşımının temel prensipleri:

İnhibisyon :

Postür ve hareketteki anormal paternleri yok etmek amaçlanır.

Tutuşlar:

Özel tutuş teknikleri ile hastalarda kas tonusunda meydana gelen bozuklukların önlenmesi, kas ve eklemlerin normal hareket duyusunu kazandırılması hedeflenmektedir. Özel mobilizasyon yöntemleri ile kas tonusunun ayarlanması , eklem, kemik ve yumuşak dokudaki dejeneratif değişikliklerin önlenmesi hedeflenmektedir.

Fasilitasyon:

Motor cevapları ateşlemek.

Simulasyon:

Aktif haraketi sağlamak için gerekli yapılarda tonusu artırmak.