Alıcı Dil

Alıcı dil, çocuğun nesne adını söylemeden (ifadeye geçmeden) nesneyi tanıması, başka nesnelerden ayırarak gösterebilmesidir.

Alıcı dil çalışmasını; çocuğun kendi vücudunu tanımasından başlarız. (yüz ve vücut bölümleri)

Vücut bölümlerine; çocuğun kendi bedeninde, oyuncaklarla basitten zora, bilinenden bilinmeyene doğru devam edilir.

Çocuğun en yakın yaşantısından (kendi ailesinden) başlayarak, farkındalık yaratarak, çocuğa özgüven kazandırarak çalışılır.

Parmak oyunlarıyla ritim aletleri destekli, oyun edasıyla üniteler sırasıyla çalışılır. Ta ki çocuk ifadeye geçene kadar devam edilir.