Okuma – Yazma Becerileri

İlköğretim birinci sınıfın sonunda ilk okuma ve yazma becerilerinin kazanılmış olması gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda eğitim programlarımız uygulanmaktadır.

Eğitim programlarımız bireye yönelik ve bireysel hıza yönelik sürmekte olup çeşitli öğrenme-öğretme metotları ihtiyaçlar doğrultusunda devreye sokulmaktadır.

Eğitim yılı sonunda gerekli kazanımları gerçekleştirilmemiş ise sürdürülmekte olan okul-aile ve kurumumuz işbirliği yeni oluşturulan eğitim programına entegre edilmektedir.

Ayrıca yapılan çalışmalarımız sınıf müfredatı da göz önüne bulundurularak sürdürülür.

Çeşitli tanı gruplarından olan çocuklarımızla bireyselleştirilmiş akademik eğitim programları kendi özellikleri göz önüne alınarak çocuğa yönelik eğitim verilmektedir.

Birincil hedefimiz akıcı okuma ve söylenenleri bir çırpıda yazma süresine istendik sürede getirmektir. İstendik süreye ulaştıktan itibaren okul müfredatına paralel olarak gereken diğer konular sıralı olarak çalışılmaktadır.

Çocuğun bireysel hızına, fizyolojik yapısına, tüm hazır bulunuşluk düzeyine uygun eğitim planları belirlenip çalışmaya başlanır.

Kurumumuza devam etmekte olan çocuklarımız içinde belli aralıklarla ilerlemeleri saptanarak gerekli program değişikliklerine gidilmektedir.

Ayrıca değerlendirme yapılan tüm çocukların örgün eğitimde (kaynaştırma öğrencisi olarak) yer alabilmesi için gerekli önlemler alınarak girişimlerde bulunulmaktadır.