Erken Bebek Dönemi Eğitimi

Erken eğitim 0-6 yaş (0-72 ay) çocukların ev ve kurum ortamlarında bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal yönden gelişmelerini desteklemek amaçlı yapılan eğitime denir.

Bu dönemler de çocukların gelişimleri çok hızlıdır ve çocuklar birçok beceriyi öğrenmeye hazırdırlar. Çocuklar bu dönemde anne babalarında erken eğitim kurumlarından, arkadaşlarından ve çevrelerinden birçok beceri öğrenerek eğitimin daha sonraki basamakları için gerekli alt yapıyı oluştururlar.

Çocukların eğitiminde ve sözel iletişim becerilerini kazanmalarında en önemli koşul “ERKEN TANIDIR.”

Bebeklerin dil ve konuşma becerilerinin gelişimi en hızlı 0-4 yaş arasındadır.

6 yaşında dil gelişimi tamamlanır.

Bütün çocuklar öğrenebilirler. Zihinsel geriliği olan çocuk daha yavaş öğrenir ama öğrenebilir.

Çocukların, tüm çocukların öğrendiği ve kullandığı becerileri öğrenmeleri gerekir.

Bu beceriler onların oynamalarına başkalarıyla etkileşimde bulunmalarına en üst düzeyde bağımsızlık kazanmalarına ve toplumun birer üyesi haline gelmelerine yardımcı olacak becerilerdir.

Anne ve babalar, çocukların en önemli öğretmenleridir.

Yaşamın ilk yılları öğrenme için çok önemlidir. Eğitim, çocuğun sorunu anlaşılır anlaşılmaz BAŞLAMALIDIR.

İyi hazırlanmış değerlendirme ve öğretim teknikleri daha etkili öğrenme sağlar.

Her çocuk farklıdır, her aile farklıdır. Başarılı bir program, hem çocuğun hem de ailenin gereksinimlerini karşılamalıdır.

Erken eğitim gelişimi, sonuçlarına bağlı olmuştur. Karşılaştırmalı araştırmalar, erken eğ alan çocukların pek çoğunun okula başladıklarında erken eğitim almaya benzer özellikteki çocuklara kıyasla pek çok beceriyi çok daha iyi edinmiş olduklarını göstermektedir. Eskiye kıyasla şuanda çok daha fazla sayı da normal okullarda devam edebilmektedir ve pek çoğu ilkokul süresince normal sınıflarda eğitim alabilmektedir. Çocuklar bunları “tedavi” edildikleri için değil, uygun şeyleri uygun zamanda uygun biçimde öğrenmeleri sağlandığı için yapabilmektedirler.

Öğretimi çocukla yaptığınız her şeyin içine katabilirsiniz. Bu programla çocuğunuza daha fazla zaman ayrımınız değil, çocuğunuza ayırdığınız zamanın bir bölümünü daha farklı şekilde kullanmanız, en azından, yaptığınız şeyleri neden neden yaptığınıza ilişkin daha bilinçli olmanız söz konusu olacaktır.

 

Dikkati Yöneltme ve Oyun Becerileri

Bebekler sözcük kullanmaya başlamadan çok önce sohbetler de yer alabilirler. Bunun için diğer kişilerin ne yapıyor olduklarına dikkat etmeleri ve oyun sırasında diğerleriyle birlikte nesnelere dikkatlerini yöneltebilmeleri gereklidir. Bebekler büyüdükçe, oyun becerilerini, çevrelerini araştırmak ve hakkında iletişim kurmak istedikleri şeyleri keşfetmek için kullanırlar.

Anlama

Henüz konuşmayan çocuklar, etraflarındaki olayları, eylemleri, nesneleri ve insanları betimleyen sözcükleri anlamayı öğrenebilirler.

Sesleri ve Jestleri Farklı Amaçlar İçin Kullanma

Çocukların, çıkardıkları seslerin ve yaptıkları jestlerin çevrelerindeki kişilerin davranışlarını etkilediğini ve çevrelerini kontrol etme alıştırması yapmalarına yardım ettiğini öğrenmeye gereksinimleri vardır. Sesler ve mimikler “merhaba” , “hoşça kal” demek için, uzanamadıkları nesneleri istemek için, bilgisi paylaşmak için, istenmeyen yiyeceği, oyuncakları veya olayları reddetmek için vb. kullanılabilir.

Taklit

Yeni sesleri öğrenme de taklidin önemli rolü vardır. Çünkü bu sesler zaman içinde öğrenilecek yeni sözcükleri oluşturmak için kullanılacaktır. Çoğu bebek taklit etmeyi çok sever. Henüz birkaç günlük olan bebeklerin bile annelerinin yüz ifadelerini taklit ettikleri gözlenmiştir. Taklit ettiklerini seslerin taklidiyle sınırlı tutulmamalıdır.

Sıra Alma

Sohbet etmek dinlemek ve beklemek kadar konuşmayı da içeren iki yönlü bir süreçtir. Bebekli k sohbet sırasında karşılıklı sıra olmayı öğrenmeye başlamak için en ideal zamandır. Sıra alma seslerle, eylemlerle veya basit oyunlarla olabilir. Yaşça büyük olup, henüz konuşamayan çocuklarda , sıra alma alıştırmalarından çok yararlanırlar.