Akademik Destek Eğitim Programlarımız

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

Dünya Sağlık örgütü ve Amerikan Psikiyatri Birliği dahil olmak üzere önde gelen sağlık otoriteleri bu rahatsızlığı tanımlamışlardır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu iyi tanımlanmış klinik bir rahatsızlıktır. Kısa konsantrasyon süresi, başladığı işi bitirememe, dağınıklı, unutkanlık gibi belirtiler dikkat eksikliğini, sürekli kıpırdanma, yerinde oturamama, durmadan konuşma, sıra bekleyememe gibi durumlarda hiperaktiviteyi düşünmemiz gerekir. Ancak DEHB olan […]

Matematik

Erken çoukluk döneminden başlanarak görsel-işitsel-dokunsal algıların devreye sokulmasıyla (şekil-pozisyon algısı, şekil-zemin algısı, uzaklık-derinlik-boyut algısı ve miktar gibi) eğitim sürecimiz başlatılmakta ve devam eden süreçte çocuklarımızın yaşına ve seviyelerine uygun olarak gereken kavramların eğitimleri verilerek sayı ile ilgili kavramları anlamaları sağlanarak tane kavramı ve rakam tanıma ile matematik becerileri eğitimine devam edilir. Okul öncesi dönem, anasınıfı […]

Okula Hazırlık Becerileri

Erken bebeklik döneminden başlanayarak çeşitli tanı gruplarından olan çocuklarımızla bireyselleştirilmiş görsel algı, işitsel algı ve tüm duyularının da içine katıldığı bilişsel, sosyal-duygusal, konuşma-dil gelişimi, öz bakım becerileri ve günlük yaşam becerilerini de içeren okuma-yazma ve matematik ön koşul ihtiyaçlarını da içinde barındıran eğitim programları ile çocuklarımızı donanımlı bir şekilde okula hazır hale getirmekteyiz. Kurumumuzda eğitim […]

Okuma – Yazma Becerileri

İlköğretim birinci sınıfın sonunda ilk okuma ve yazma becerilerinin kazanılmış olması gerekmektedir. Bu gereklilik doğrultusunda eğitim programlarımız uygulanmaktadır. Eğitim programlarımız bireye yönelik ve bireysel hıza yönelik sürmekte olup çeşitli öğrenme-öğretme metotları ihtiyaçlar doğrultusunda devreye sokulmaktadır. Eğitim yılı sonunda gerekli kazanımları gerçekleştirilmemiş ise sürdürülmekte olan okul-aile ve kurumumuz işbirliği yeni oluşturulan eğitim programına entegre edilmektedir. Ayrıca […]