İfade Edici Dil

İfade edici dil, çocuğun duygu ve düşüncelerini sözcük ya da cümlelerle ifade etmesidir.

İfade edici dilin ön koşulu alıcı dildir. Çocuk sesle ne kadar erken tanışırsa o kadar erken konuşacaktır. İfade edici dilin erken ilerlemesine cihaz kadar, ebeveynlerin çocuklarıyla basit düzeyde cümleler kurarak, onların ihtiyacına ve ilgilerine yönelik konuşmaları da önemlidir.

İşitme engelli çocuklarla ifade edici dil çalışırken önce ses taklitleriyle başlayıp (hayvan, doğa, taşıt) daha sonra ünite konularına göre basitten karmaşığa doğru bir yol izlenerek gerçek nesnelerle, maketlerle, resimlerle ve çeşitli görsel materyallerle sözcük ifadeleri kazandırılır. Sözcük ifadeleri basit daha sonra karmaşık cümlelerle çalışmalara devam edilir.