Fonolojik Bozukluk

Fonolojik bozukluk ise daha bilişsel düzeydedir. Bu bozuklukta çocuğun yanlış ürettiği ses, ses dağarcığında yer alır; ancak çocuk birtakım işlemler yaparak hedef ses yerine başka ses kullanır. Artikülasyon bozukluğu ile en önemli farkı tutarsızlığıdır.

Fonolojik bozukluğu olan çocuklarda bazı konuşma seslerinin yer değiştirilmesi, düşürülmesi, sözcük öbeklerinin hatalı kullanımı ve aynı zamanda hece ve sözcük içindeki seslerin yanlış sıralanması mevcuttur. Bu sebeple fonolojik bozukluğu olan çocukların konuşmalarının anlaşılması oldukça zordur.

Çocuklarda görülen artikülasyon veya fonolojik bozuklukluklarına zamanında müdahale edilmesi önemlidir. Doğru sesin öğretilmesi ve doğru kullanımının günlük konuşmada alışkanlık haline getirilmesi zaman almaktadır. O nedenle yanlış kullanım süresinin kısa olması düzeltilme zamanına da yansıyacaktır. Her zaman ortaya çıkan artikülasyon problemlerinin kendiliğinden düzelmeyeceğini bilerek bir uzmana başvurmak en doğrusu olacaktır.

Artikülasyon-fonolojik bozukluğu olan çocukların terapisinde, yapılacak test ve değerlendirmeler sonunda yanlış üretilen konuşma sesleri tespit edilir ve probleme yönelik terapi programı çizilip çocuğa uygun şekilde yürütülür.

Çocuğun bireysel hızına, fizyolojik yapısına, tüm hazır bulunuşluk düzeyine uygun eğitim planları belirlenip çalışmaya başlanır.

Kurumumuza devam etmekte olan çocuklarımız içinde belli aralıklarla ilerlemeleri saptanarak gerekli program değişikliklerine gidilmektedir.

Ayrıca değerlendirme yapılan tüm çocukların örgün eğitimde (kaynaştırma öğrencisi olarak) yer alabilmesi için gerekli önlemler alınarak girişimlerde bulunulmaktadır.