Özgül Öğrenme Güçlüğü

En son yapılan araştırmaların bir kez daha kanıtladığı gibi Özgül Öğrenme Güçlüğü normal ya da normal bireylerde görülen bilgiyi işleme süreç ve sonuç farklılığıdır.

Bireyin; okuma-yazma-anlama, sözlü ya da yazılı olarak anlatma ve matematik becerilerini etkileyen bir durumdur.

Kurumumuza bu tanıyla veya diğer tanılarla gelen çocuklarımız ve kurumumu öğrencilerinde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu çocuğumuzda var olan eksiklikler tek tek ve özenle tespit edildikten sonra, çocuğumuzun etkin öğrenme alanı belirlenip beş duyu devreye sokularak etkin ve kalıcı öğrenme programı oluşturulur.

Sürdürülen program okul programından bağımsız olarak, eksiklikleri gidermeye yönelik olup, çocuğumuzu sınıf düzeyine taşımayı amaçlamaktadır.

Kurumumuzda bulunan Özgül Öğrenme Bozukluğu kategorisinde yer alan disleksi okuma becerileri zayıflığı, disgrafi yazma becerileri zayıflığı, diskalkuli matematik becerileri zayıflığı destek eğitim programı sürdürülen çocuğumuza ve ailemize rehberlik hizmeti verilerek çocuğumuzun etkin olan yanı ortaya çıkarılıp bu yönde yönelim belirlemeye yardımcı olunmaktadır. Alanında yetkin, donanımlı ve tecrübeli eğitim kadromuz kısa sürede çocuğumuzda gözle görülür gelişmeler kaydedilmektedir.

Ankara yerelinden ve başka kentlerden gelen birçok öğrenciye yardımcı olmaya çalışan kadromuz sürekli kendini geliştirmeyi ve yenilemeyi hedef almıştır.

Çoklu uyaranla, birden fazla eğitim, disiplinler arası eğitim metotlarıyla çalışan kurumumuz, daha erken yaşta tanı yakalamanın önemini kavrayıp, okul öncesi döneme ait ihtimaller üzerinden oluşturduğu değerlendirme ölçeğiyle küçük yaştaki çocuklarımıza da çalışmalar sürdürmektedir.

Bireyde görülen sorunlar bu ihtimal üzerinden öğrenme-öğretme yöntemiyle alt basamakta olan eksiklikleri tamamlayıp çocuğu okula hazır hale getirmeye çalışmaktadır.

Bilindiği üzere okula başlamayla beraber kendini gösteren, tanılanan çocuk eğitim almaya başladığında doğru eğitim alamadığında zaman kaybetmektedir.

Bu zaman kaybını yaşamamak için erken çocukluk döneminde okula hazırlık becerilerinde ve daha sonraki dönemlerde doğru, bilinçli ve etik değerler dahilinde eğitim sürdürüp, bir çok çocuğumuzu hayata hazırlamaya çalışmaktayız.

Diğer tanı gruplarıyla çalışıldığı gibi bu konuda da; kendinden emin, inançlı, kararlı ve eğitim bizim işimiz diyen bizler işbirliğine hazırız.