PREP NEDİR?

PREP, (Emeritus) Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiş ve PASS teorisinin eşzamanlı ve ardıl işlem özellikleri üzerine kurulmuş bir okumayı geliştirme programıdır. Çünkü okuma için özellikle bu iki işlem etkindir.  Okumayı ilk öğrenme döneminde ardıl işlem etkinken okuduğunu anlamanın daha çok eşzamanlı işlem ile bağlantılı olduğu belirtilmektedir. Tüm bu süreç boyunca, planlama ve dikkat doğrudan ele alınmasa da her etkinliği gerçekleştirmek için sürece mutlaka dahil olmaktadırlar. Sonuç olarak okuma güçlüğünün eşzamanlı ve ardıl işlemlerdeki sıkıntılardan doğduğu savunulmaktadır. Bu nedenle de PREP bu iki işlem üzerine kurulmuştur.

PREP bireylerin ardıl ve eş zamanlı bilişsel stratejilerini geliştirmeyi hedeflemekle birlikte, bireyin dikkatini istemli ve seçici bir şekilde göreve veya bilgiye ulaşmaya odaklayabilmesini geliştirmeyi de hedeflemektedir. Görevler sırasında ise bireyin geliştirdiği stratejileri ve yöntemleri içselleştirmesi beklenmektedir. Doğrudan öğretim programlarının aksine PREP, spesifik okuma yöntemlerini öğretmekten kaçınır. Bunun yerine bireyin kendi stratejisini oluşturmasını, bunu sözel olarak ifade etmesini ve içselleştirmesini teşvik eder.

 

Neden PREP?

  • Oldukça yapılandırılmış ve uygulayıcının ne yapacağının açık olduğu bir programdır.
  • Uygulayıcının yaratıcılığı için de yer bırakmaktadır.
  • Diğer programlara oranla daha hızlı sonuçlar alınabilmektedir.
  • Hem bireysel hem de grup (en fazla 4 kişi) uygulanabilmektedir.
  • Okuma ve okuduğunu anlama güçlüğü çeken tüm öğrencilerde kullanılabilmektedir.
  • Uluslararası geçerliliği ver güvenilirliği olan bir programdır.
  • CAS Bilişsel Değerlendirme Sisteminin mimarı Prof. J. P. Das tarafından geliştirilmiştir.
  • Okumayı; doğrudan okuma alıştırmaları üzerinden değil de okumanın altında yatan bilişsel sistemler üzerinden yani temelinden iyileştirmeyi hedeflemektedir.

 

PREP Kimler İçindir?

 

Okuma yazma eğitimi almış ancak kendisinden ve yaşından beklenen düzeyde okuma yapamayan, okuduğunu anlamakta zorluk yaşayan çocuklar için geliştirilmiş bilişsel ve bilimsel bir müdahale programıdır.

 

 

Kurumumuzda lisanslı uygulayıcılarımız tarafından PASS Reading Enhancement Programı (PREP) uygulanmakta olup,  okuma ve yazmada problem yaşayan çocuklarımıza bu zorlu süreçlerinde etkli ve kalıcı bir yöntemle  yardımcı olmaktayız.

 

PREP, BİLİŞSEL VE BİLİMSEL BİR MÜDAHALE PROGRAMIDIR.