İşitme Engelli Bireysel Destek Eğitim Programları

Erken tanılan ve erken cihazlanan çocuklarımız bizim doğru eğitimimizle akranları gibi konuşabilir.

Öncelikle işitme eğitiminde bütün çevresel sesleri ve konuşma seslerini tanıtan çok donanımlı bir işitme eğitimi vererek işitsel algısını geliştiriyoruz. İşitsel algısı gelişen çocuklarımız duyduğu sesi üretmeyi öğrendiği için konuşmaya hazır hale geliyor.

Sonraki süreçte alıcı dil, ifade edici dil, dilin gramatik yapısı, artikülasyon ve akademik programlarımızla çocuklarımızı her alanda destekleyen geniş ve zengin bir eğitim programı uyguluyoruz.

Okul çağına geldiklerinde her gelişim alanında normal akranlarının seviyesini yakalamış oluyorlar. Hatta çoğu kişiler çocuklarımızın işitme kayıplı olduğunu farketmiyor bile.

Aile Eğitimi Süreci Nasıl Olmalıdır?

 

Kurumumuzda verilen eğitim programlarının temel öğesi ailedir. Aile katılımına verilen önem işitme engelli bebek ve çocuklar için hazırlanan eğitim programlarının temelini oluşturur. Bizler işitme engelli çocuklara uygun eğitim vermenin en iyi yolunu onları iyi tanıyanların katılımını sağlamak olduğu gerçeğinden hareketle aileyi verdiğimiz eğitimin bir parçası yapmaktayız.

 

Akademik Beceriler

 

Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ses temelli cümle yöntemi işitme engelli öğrencilerin dil yeteneklerine uygun olduğundan daha kolay ve uygulanabilirlik yönünden işlevseldir.

 

Alıcı Dil

 

Alıcı dil, çocuğun nesne adını söylemeden (ifadeye geçmeden) nesneyi tanıması, başka nesnelerden ayırarak gösterebilmesidir. Vücut bölümlerine; çocuğun kendi bedeninde, oyuncaklarla basitten zora, bilinenden bilinmeyene doğru devam edilir.Parmak oyunlarıyla ritim aletleri destekli, oyun edasıyla üniteler sırasıyla çalışılır. Ta ki çocuk ifadeye geçene kadar devam edilir.