İşitme Engelli Bireysel Destek Eğitim Programları

Aile Eğitimi Süreci Nasıl Olmalıdır?

Kurumumuzda verilen eğitim programlarının temel öğesi ailedir. Aile katılımına verilen önem işitme engelli bebek ve çocuklar için hazırlanan eğitim programlarının temelini oluşturur. Bizler işitme engelli çocuklara uygun eğitim vermenin en iyi yolunu onları iyi tanıyanların katılımını sağlamak olduğu gerçeğinden hareketle aileyi verdiğimiz eğitimin bir parçası yapmaktayız. En iyi öğrenme ortamının doğal çevre ve ev ortamı […]

Akademik Beceriler

İşitme Engelli Bireylerin Okuma yazma Öğretiminde Kullandığımız Yöntem ve Teknikler: Ses temelli cümle yöntemi ile okuma yazma çalışmaları yapılmaktadır. Ses temelli cümle yöntemi işitme engelli öğrencilerin dil yeteneklerine uygun olduğundan daha kolay ve uygulanabilirlik yönünden işlevseldir. 1. Sesi Hissettirme ve Tanıma: İşitme engelli bireyi sesin çıkışı yeri ve sesin ne şekilde söylediği yönünde çalışmalar yapılır. […]

Alıcı Dil

Alıcı dil, çocuğun nesne adını söylemeden (ifadeye geçmeden) nesneyi tanıması, başka nesnelerden ayırarak gösterebilmesidir. Alıcı dil çalışmasını; çocuğun kendi vücudunu tanımasından başlarız. (yüz ve vücut bölümleri) Vücut bölümlerine; çocuğun kendi bedeninde, oyuncaklarla basitten zora, bilinenden bilinmeyene doğru devam edilir. Çocuğun en yakın yaşantısından (kendi ailesinden) başlayarak, farkındalık yaratarak, çocuğa özgüven kazandırarak çalışılır. Parmak oyunlarıyla ritim […]

Artikülasyon ve Fonolojik Farkındalık

Artikülasyon (sesletim) konuşma seslerinin motor üretimi anlamına gelmektedir. Artikülasyon sorunları kişinin belli sesleri üretmede güçlük yaşaması veya doğru üretememesidir. Örneğin, /k/ yerine /t/ demesi veya /r/ yerine /y/ demesi gibi. Artikülasyon problemleri, konuşma seslerinin şekillendirilmesini sağlayan organlardaki (diş, dil, damak çene gibi) herhangi bir anatomik-fizyolojik yetersizliğe (dudak-damak yarıklığı, dizartri vb) bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi […]

Cihaz Adaptasyonu Nasıl Sağlanır?

Çocuğunuzun koklear implantı kabullenmesi için belli bir süre geçmelidir. Çocuğunuz daha önce işitme cihazı kullandıysa bu süreci daha kolay atlatabilirsiniz. İşitme cihazı ile işitme doğal işitmeden farklı olsa da bu doğal bir durumdur ve işitme cihazlarına uyum sağlamaları zaman alabilir. Burada öncelikle aile ve öğretmenlere büyük görevler düşmektedir. Çocuğun cihaz kullanımı süresini arttırmak için çeşitli […]

Çocuğa İşitme Eğitimi Verilmesinin Nedenleri

Kelime ve Cümle Yapısı • Sözcük dağarcığını geliştirmek, • Soyut kavramları anlamadaki güçlükleri gidermek, • Akran düzeyinde kelime dağarcığını yakalaması ve cümle gelişiminin sağlanması, • Çoklu anlam içeren cümleleri anlamada zorluk çekmemesi Konuşma • Konuşma ve yazılı lisana ait cümleleri (etken, edilgen cümle yapıları gibi) anlamakta zorluk yaşamaması • Cümlelerdeki çekim eklerini (çoğul takıları, iyelik […]

Dilin Gramatik Yapısı

Gramer, Türkçe dilbilgisi kurallarına uygun, takıları yerinde kullanarak konuşmadır. Amacımı, öğrencilerimizin dilbilgisi kurallarına uygun olarak kendilerini en iyi şekilde ifade etmelerini sağlamaktır. Öğrencilerimiz, eksik, yarım ve iletişim aksatan cümleler kurabilmektedirler. Bu nedenle onların tüm takıları yerinde kullanarak bağımsız, ritmik, düzgün, kurallı cümlelerle kendilerini ifade etmelerini sağlıyoruz. Tabi işimiz burada bitmiyor. Konuşmalarını hep bir adım daha […]

Dinleme Becerilerini Geliştirmek için Nelere Dikkat Etmeliyiz?

• Sınıf içinde uygun oturma ve ışık düzeni sağlanmalıdır. • Çocuğun cihazının çalışıp çalışmadığı, pili olup olmadığı kontrol edilebilir ve kendini dinlemeye adapte edebilmesi için “dinle” komutuyla derse başlanabilir. Tek aşamalı yönergelerin kullanılması, anlaşılırlığı arttırmak açısından önemlidir. • Sınıf ortamı çok gürültülü veya yankılı ise, işitme cihazı ve yardımcı işitme cihazı (FM sistem) önerilebilir. • […]

İfade Edici Dil

İfade edici dil, çocuğun duygu ve düşüncelerini sözcük ya da cümlelerle ifade etmesidir. İfade edici dilin ön koşulu alıcı dildir. Çocuk sesle ne kadar erken tanışırsa o kadar erken konuşacaktır. İfade edici dilin erken ilerlemesine cihaz kadar, ebeveynlerin çocuklarıyla basit düzeyde cümleler kurarak, onların ihtiyacına ve ilgilerine yönelik konuşmaları da önemlidir. İşitme engelli çocuklarla ifade […]

İşitme Eğitimi

İşitme engelli bir çocuğun konuşmaya geçebilmesi için ilk önce işitsel algısının gelişmesi gerekir. İşitsel algısını geliştirebilmek için ise çocuğun her sesi duyması, tanıması gerekmektedir. Biz bunu aşamalandırarak çalışmaktayız. Öncelikle sesin kaynağını bulmasını, sese tepki vermesini, ling seslerini, beş farklı müzik aletini, hayvan seslerini, taşıt seslerini, ev araç gereçlerinin seslerini, çevresel sesleri, doğa seslerini ve şarkı […]

İşitme Kaybı

İşitme kaybı, doğuştan ve ya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bİreyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.

İşitme kaybının Çocuğun Gelişimi Üzerindeki Etkileri

İşitme kaybının etkilerinin tanımlandığı birçok alan olmasına rağmen; en önemlileri, konuşma ve dil gelişimi, iletişim ve öğrenmedir. Aynı zamanda; zihinsel, motor, ve sosyal gelişim alanları üzerine olan etkileri çoğu zaman göz ardı edilmekte ya da yeterince anlaşılamamaktadır. Erken yaştaki işitme kayıpları çocuğun gelişiminde daha ciddi etkilere sahiptir. Bu etkileri azaltmak için tıbbi, iletişim, eğitim, psikolojik […]

İşitme Testleri

Dünyada geçerliliği olan ve 16 ülkede uygulanan bu testleri işitme kayıplı öğrencilerimize periyodik aralıklarla uygulamaktayız. Beyindeki işitme ve konuşma merkezlerini uyararak bireyin bu yetisini daha iyi kullanabilmesini amaçlamaktayız. 1. Ling Sound (a – u – m – s – ş – i) Amaç, konuşma seslerini anlamasıdır. 2. MTP (Tek, İki, Üç Heceli Kelime Testi) Amaç, […]

Koklear İmplant

İşitme cihazlarından az ya da hiç yarar sağlayamayan ileri ve çok ileri derecede işitme kaybı olan bireylere yardımcı olmak amacıyla tasarlanmış elektronik bir aygıttır. Günlük sesleri elektriksel uyarımlara dönüştürür. Uyarımlar işitme sinirini uyarırlar ve beynin ses olarak algılamasını sağlarlar. İşitme cihazları, sesin şiddetini yükseltirken, koklear implant beyne ses sinyallerini göndermede problem yaşayan kokleanın görevini yerine […]

Koklear İmplant Ameliyatı Sonrası Süreç Nasıl Seyreder?

Ameliyat Sonrası Eğitim Sürecimiz; 1. Cihaz Adaptasyonu: Çocuğun cihazı kabullenmesi ve tüm gün takması (uyku ve banyo dışında) 2. Dinleme Becerilerinin Gelişimi: Bu süreçte tüm sesler (müzik aletleri, hayvan sesleri, taşıt sesleri, doğa sesleri, ev araç gereç sesleri, doğa sesleri, çevresel sesler) tanıtılıp ayırt etme çalışmaları yapılacaktır. Bu süreci EARS SES BATARYASINA yönelik olarak yapılacak […]