İşitme Kaybı

İşitme kaybı, doğuştan ve ya sonradan olan problemler nedeniyle işitme duyarlılığında meydana gelen azalmadır. İşitme engeli ise işitme duyarlılığındaki azalmanın bİreyde ortaya çıkardığı yetersizlikler durumudur.