Davranış Problemlerine Yönelik Davranış Eğitimi - Problem Davranışla Başa Çıkma Yolları

Tüm bireylerin gelişimsel süreçlerinde karşılaştıkları durumlara karşı geliştirdikleri istenmeyen davranışları mevcuttur. Bu davranışların süreç içerisinde istendik davranış kazandırmaya uygun yöntem ve tekniklerle çalışılması amaçlanır. Davranış eğitiminde; çocuk, aile bireyleri, eğitimcileri, sosyal hayatta karşılaştıkları kişilerin de tamamının içinde bulunduğu, ortak program sürdürülerek problem davranışı yok etme, istenilen davranışı kazandırma çalışmalarını kapsar. Kurumumuzda aile eğitim programları, sosyal çevre uyaranlarına karşı eğitim programı, okul yaşamı eğitim programı olmak üzere davranış değiştirme ve istendik davranış kazandırma eğitimleri verilmektedir. Bu program dahilinde bireylerin istendik kazanmaları ve geliştirmeleri amaçlanmaktadır.