Özgül Öğrenme Güçlüğü Bireysel Destek Eğitim Programları

Özgül Öğrenme Güçlüğü

En son yapılan araştırmaların bir kez daha kanıtladığı gibi Özgül Öğrenme Güçlüğü normal ya da normal bireylerde görülen bilgiyi işleme süreç ve sonuç farklılığıdır. Bireyin; okuma-yazma-anlama, sözlü ya da yazılı olarak anlatma ve matematik becerilerini etkileyen bir durumdur. Kurumumuza bu tanıyla veya diğer tanılarla gelen çocuklarımız ve kurumumu öğrencilerinde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu çocuğumuzda var […]

Özgül Öğrenme Güçlüğü

En son yapılan araştırmaların bir kez daha kanıtladığı gibi Özgül Öğrenme Güçlüğü normal ya da normal bireylerde görülen bilgiyi işleme süreç ve sonuç farklılığıdır. Bireyin; okuma-yazma-anlama, sözlü ya da yazılı olarak anlatma ve matematik becerilerini etkileyen bir durumdur. Kurumumuza bu tanıyla veya diğer tanılarla gelen çocuklarımız ve kurumumu öğrencilerinde yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucu çocuğumuzda var […]