İşitme Testleri

Dünyada geçerliliği olan ve 16 ülkede uygulanan bu testleri işitme kayıplı öğrencilerimize periyodik aralıklarla uygulamaktayız. Beyindeki işitme ve konuşma merkezlerini uyararak bireyin bu yetisini daha iyi kullanabilmesini amaçlamaktayız.

1. Ling Sound (a – u – m – s – ş – i)
Amaç, konuşma seslerini anlamasıdır.

2. MTP (Tek, İki, Üç Heceli Kelime Testi)
Amaç, konuşmanın uzunluğunu, kısalığını ayırt etmesidir.

3. 2 Heceli Kelime Testi
Amaç, aynı hece sayısındaki kelimeleri ayırt etmesidir.

4. Matris (Konuşmayı Algılama Testi)
Amaç, kelimeleri tanımlama becerisi değerlendirmesidir.

5. Gasp (Soru Cümleleri)
Amaç, rastgele soruları algılamasıdır.

6. Spesifik (Cümle Testi)
Amaç, bilinmeyen cümleleri tanıma becerisini göstermesidir.

7. Bot
Amaç, karmaşık yönergeleri anlama, ayırt etmesidir.

8. Tek Heceli Kelime Testi
Amaç, tek heceli kelimeleri ayırt etmesidir.

9. IT Mais (0- 2 Yaş)
Aile ile birlikte yapılan işitsel girdilerin anlamlandırılması ölçeğidir. (Anket)

10. Mais (2 Yaş ve Üstü)
Aile ile birlikte yapılan işitsel girdilerin anlamlandırılması ölçeğidir. (Anket)